Registrácia

NÁBOR NOVÝCH TANEČNÍKOV od 7 rokov 

PRE DISCO DANCE a HIP  HOP

!!! POZOR ZÁPIS BUDE na FTVŠ UK !!!

5. a 7. septembra 2017 !!!

od 16.00 do 18.00 hod. 

INFO: 0905 76 76 74

PRIHLÁŠKY - ZÁPIS:

osobne alebo e-mailom

info@lafranconi.sk 

(na prihlašku uviesť: meno, vek a kontakt)

ZAČÍNAME 12.9. 2017