Registrácia

NÁBOR do PRÍPRAVKY

NÁBOR DO TANEČNO-POHYBOVEJ PRÍPRAVKY

smiley PRE wink

*rock'n'roll*

*disco dance*

*hip-hop*

PRÍPRAVKA PRE DETI OD 7 DO 11 ROKOV

              
Pondelok: od 16.30 hod. do 18.00 hod.   Útorok: od 17.00 hod. do 18.30 hod.
Streda: od 16.30 hod. do 18.00 hod.   Štvrtok: od 17.00 hod. do 18.30 hod.

Tanečné štúdio

ZŠ a G TILGNEROVA

 

Tanečné štúdio

ZŠ a G TILGNEROVA

     

INFO: 0905 76 76 74

PRIHLÁŠKY - ZÁPIS:

najlepšie a stačí e-mailom na

info@lafranconi.sk 

(do mailu uviesť: meno, vek, kontakt wink)

ZAČÍNAME CVIČIŤ od 30.09. 2019

GYMNASTICKO - TANEČNO - POHYBOVÁ

PRÍPRAVKA PRE DETI

PRE DETI OD 4 DO 6 ROKOV            PRE DETI OD 7 DO 11 ROKOV
UTOROK: od 16.00 hod. do 17.00 hod.   UTOROK: od 17.00 hod. do 18.00 hod.
ŠTVRTOK: od 16.00 hod. do 17.00 hod.   ŠTVRTOK: od 17.00 hod. do 18.00 hod.
Gymnastická telocvičňa na FTVŠ UK Lafranconi    Gymnastická telocvičňa na FTVŠ UK Lafranconi 
     

INFO: 0905 76 76 74

 PRIHLÁŠKY - ZÁPIS od 1.9.2019:

najlepšie a stačí e-mailom na

info@lafranconi.sk 

(prihlásenie - do mailu stačí uviesť: meno, vek, kontakt a prísť na prvé cvičenia)

ZAČÍNAME CVIČIŤ od 10.9. 2019