Registrácia

NÁBOR do PRÍPRAVKY

NÁBOR DO TANEČNO-POHYBOVEJ PRÍPRAVKY

smiley PRE wink

*rock'n'roll*

*disco dance*

*hip-hop*

PRÍPRAVKA PRE DETI OD 7 DO 11 ROKOV

Rock and Roll            Disco, Hip hop
Pondelok: od 16.30 hod. do 18.00 hod.   Útorok: od 17.00 hod. do 18.30 hod.
Streda: od 16.30 hod. do 18.00 hod.   Štvrtok: od 17.00 hod. do 18.30 hod.

FTVŠ UK alebo

Tanečné štúdio

ZŠ a G TILGNEROVA

 

FTVŠ UK alebo

Tanečné štúdio

ZŠ a G TILGNEROVA

     

!!! POZOR ZÁPIS BUDE na FTVŠ UK 

11.,13. septembra 2018 !!!

od 16.00 do 17.00 hod. 

INFO: 0905 76 76 74

PRIHLÁŠKY - ZÁPIS:

môžete osobne,

ale najlepšie a stačí e-mailom na

info@lafranconi.sk 

(na prihlašku uviesť: meno, vek, kontakt wink)

ZAČÍNAME CVIČIŤ od 1.10. 2018

GYMNASTICKO - TANEČNO - POHYBOVÁ

PRÍPRAVKA PRE DETI

PRE DETI OD 4 DO 7 ROKOV            PRE DETI OD 7 DO 11 ROKOV
UTOROK: od 16.00 hod. do 17.00 hod.   UTOROK: od 17.00 hod. do 18.00 hod.
ŠTVRTOK: od 16.00 hod. do 17.00 hod.   ŠTVRTOK: od 17.00 hod. do 18.00 hod.
Gymnastická telocvičňa na FTVŠ UK Lafranconi    Gymnastická telocvičňa na FTVŠ UK Lafranconi 
     

!!! POZOR ZÁPIS BUDE na FTVŠ UK

11. ; 13. septembra 2018 !!!

od 16.00 do 17.00 hod. 

INFO: 0905 76 76 74

 PRIHLÁŠKY - ZÁPIS:

môžete aj osobne,

ale najlepšie a stačí e-mailom na

info@lafranconi.sk 

(na prihlašku uviesť: meno, vek a kontakt)

ZAČÍNAME CVIČIŤ od 17.9. 2018