Registrácia

NÁBOR do PRÍPRAVKY

NÁBOR DO TANEČNO-POHYBOVEJ PRÍPRAVKY

smiley PRE wink

*akrobatický rock'n'roll*

*disco dance*

*hip-hop*

PRÍPRAVKA PRE 

PRE DETI OD 7 DO 12 ROKOV            OD 12 DO ...laugh
UTOROK: od 16.30 hod. do 18.00 hod.   PONDELOK: od 17.00 hod. do 18.30 hod.
ŠTVRTOK: od 16.30 hod. do 18.00 hod.   STREDA: od 17.00 hod. do 18.30 hod.

FTVŠ UK 

 

Tanečné štúdio

ZŠ a G TILGNEROVA

     

!!! POZOR ZÁPIS BUDE na FTVŠ UK 

5.; 7; 12. septembra 2017 !!!

od 16.00 do 18.00 hod. 

INFO: 0905 76 76 74

PRIHLÁŠKY - ZÁPIS:

osobne alebo e-mailom

info@lafranconi.sk 

(na prihlašku uviesť: meno, vek, kontakt wink)

ZAČÍNAME CVIČIŤ 12.9. 2017

GYMNASTICKO - TANEČNO - POHYBOVÁ

PRÍPRAVKA PRE DETI

PRE DETI OD 4 DO 7 ROKOV            PRE DETI OD 7 DO 11 ROKOV
UTOROK: od 16.00 hod. do 17.00 hod.   UTOROK: od 17.00 hod. do 18.00 hod.
ŠTVRTOK: od 16.00 hod. do 17.00 hod.   ŠTVRTOK: od 17.00 hod. do 18.00 hod.
Gymnastická telocvičňa na FTVŠ UK Lafranconi    Gymnastická telocvičňa na FTVŠ UK Lafranconi 
     

!!! POZOR ZÁPIS BUDE na FTVŠ UK

5. ; 7. ; 12 septembra 2017 !!!

od 16.00 do 18.00 hod. 

INFO: 0905 76 76 74

PRIHLÁŠKY - ZÁPIS:

osobne alebo e-mailom

info@lafranconi.sk 

(na prihlašku uviesť: meno, vek a kontakt)

ZAČÍNAME CVIČIŤ 12.9. 2017