Registrácia
Prepáčte, na obsahu gymnastika_treneri sa pracuje

Hlavná trénerka:
doc. PaedDr. Oľga Kyselovičová, PhD.

Zodpovedná trénerka prípravky na Lafranconi:
Mgr. Anita Lamošová

Zodpovedná trénerka prípravky na SPŠ Tilgnerova:
Mgr. Katarína Péliová

Pomocné trénerky:
Bc. Martina Brestovská
Bc. Marcela Brestovská
Alena Učňová