Registrácia

Hlavná trénerka:

doc. PaedDr. Oľga Kyselovičová, PhD.

  • Mob.: +421 903 227 582

  • e-mail: olga.kyselovicova@fsport.uniba.sk

Trénerka detských kategórií:

Mgr. Anita Lamošová

  • Mob.: +421918 372 995
  • e-mail: lamosova.anit@gmail.com