Registrácia

O nás

Školský rok 2019/2020! Nábor nových členov na FTVŠ bol z dôvodu naplnenia tréningových skupín ukončený.

Prijímame nové deti vo veku 4 až 9 rokov do gymnasticko-tanečnej prípravky na SPŠ Tilgerova, každý utorok (17:30-18:30) a štvrtok (17:00-18:00). V prípade záujmu volajte 0908 404 593 (Katarína Péliová). Začíname od októbra!

Sme klub športového aerobiku, ktorý sa venuje trénovaniu detí od prípraviek až po seniorskú kategóriu. Zakladateľkou a hlavnou trénerou klubu je doc. PaedDr. Oľga Kyselovičová, PhD., ktorá tiež pôsobí ako medzinárodná rozhodkyňa a členka technickej komisie Európskej gymnastickej únie. Náš klub pravidelne žne úspechy na národnej i medzinárodnej úrovni. Sme niekoľkonásobným najúspešnejším slovenským klubom a vychovali sme niekoľko reprezentatiek, zúčastňujúcich sa majstrovstiev Európy či sveta.

V súčasnosti pôsobíme na dvoch miestach, a to priamo v budove FTVŠ UK (pondelky, stredy a piatky) a v telocvični na ZŠ Tilgnerova (utorky a štvrtky). Deti sú rozdelené do rôznych tréningových skupín na základe veku a výkonnosti. Cieľom tréningov prípravky (od 4 rokov) je naučiť deti základy gymnastiky, správneho držania tela a rozvoj kondičných a koordinačných schopností. Ďalej sa deti rozdeľujú na základnú skupinu (nesúťažná skupina) a do skupín špecializujúcich sa na súťaženie v športovom aerobiku. Tieto deti sa pravidelne zúčastňujú súťaží vrámci slovenskej a českej republiky, tie najúspešnejšie členky cestujú na súťaže po celom svete.

Tréningy vedú skúsené a vzdelané trénerky:
doc. PaedDr. Oľga Kyselovičová, PhD. - pôsobí na FTVŠ UK, predsedníčka sekcie športového aerobiku v SGF, medzinárodná rozhodkyňa, členka technickej komisie UEG
Mgr. Anita Lamošová - doktorandka na FTVŠ UK, 6-násobná majsterka Slovenska v seniorskej kategórii, reprezentantka SR
Bc. Marcela Brestovská - poslucháčka FTVŠ UK, účastníčka majstrovstiev Európy (2013) a sveta (2016, 2018)
Bc. Martina Brestovská - poslucháčka FTVŠ UK, účastníčka majstrovstiev sveta (2016)
Alena Učňová - bývalá reprezentantka SR v modernej gymnastike, účastníčka majstrovstiev Európy v športovom aerobiku (2019)