Registrácia

Nábory 2017!!!

V šk. roku 2017/2018 organizujeme nábor nových členov.

Telocvičňa na Lafranconi (4 - 7 rokov)
Pondelok a streda 17:00 - 18:30
Trénerka: Anita Lamošová 0918 372 995
     NAPLNENÉ

alebo

Telocvičňa na Farmaceutickej fakulte (6 - 9 rokov)
Utorok a štvrtok 17:00 - 18:00
Trénerka: Katarína Péliová 0908 404 593

Začíname od 11. septembra!!!